Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:59:57

Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2012-2015

Här samlar vi underlag till elnätsföretagen som kan vara viktigt att känna till i samband med förhandsreglering av intäktsramar.

Ei:s rapporter och angränsande dokument

Titel

Datum

Status

Förhandsreglering av elnätsavgifter - principiella val i viktiga frågor Pdf, 1.3 MB.

2009-10-02

Beslutad

Löpande kostnader i förhandsregleringen - grundprinciper vid beräkning Pdf, 636 kB.

2010-05-07

Beslutad

Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering Pdf, 502.1 kB.

2010-06-08

Beslutad

Värdering av elnätsföretagens kapitalbas i förhandsregleringen Pdf, 852.3 kB.

2010-06-16

Beslutad

Nedanstående fyra dokument är inte längre aktuella. För att se dessa hänvisas till detta dokument Pdf, 1.6 MB.. Alternativa dokument hittas längre ner på den här sidan under rubriken Övriga dokument.Bilaga 6a

2010-06-16


Bilaga 6b

2010-06-16


Bilaga 6b (fackmatris)

2010-06-16


Bilaga 6c

2010-06-16


Förhandsregleringens krav på effektiviseringar - intäktsramen för löpande kostnader Pdf, 818.7 kB.

2010-06-23

Beslutad

Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Pdf, 486.4 kB.

2010-12-22

Beslutad

Lagar

Titel

Datum

Status

Ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats.

Väsentliga delar för förhands-regleringen trädde i kraft 2010-01-01 och 2012-01-01

I kraft

Övriga dokument

Titel

Datum

Status

Statens Offentliga Utredningar 2007:99, Förhandsprövning av nättariffer m.m Pdf, 3.1 MB.

Nov 2007

Delbetänkande

Regeringsuppdrag: "Förslag förordning kapitalbas" Pdf, 3.4 MB.

2009-02-29

Slutlig

Regeringens proposition 2008/09:141 Pdf, 1.1 MB.

2009-03-05

Slutlig

SCB:s Faktorprisindex för byggnader

Startsida för denna statistik Länk till annan webbplats.

Byggkostnadsutvecklingen 1910 - 2021 Länk till annan webbplats.

Excelfil innehållande statistiska data t.o.m. 2021 Excel, 41 kB.


Publicerade data

Excelfil för sammanställning av intäktsram enligt EI:s schablonmetodIntäktsram beräkning v2.3 för Excel 2007-2010 Excel, 1.2 MB.

2011-02-17

Slutlig

Intäktsram beräkning v2.3 för Excel 2003 och äldre Excel, 5.5 MB.

2011-02-17

Slutlig

Följebrev samt instruktion Pdf, 264.9 kB.

2010-12-02

Publicerad

Kodöversättningslista för trafo, jordkabel och luftledning Excel, 43.2 kB.

2010-11-18

Publicerad

Normvärdeslista Excel, 130.8 kB.

2015-08-28

Publicerad

Fackmatrislista v3.0 Pdf, 52.9 kB.

2011-02-04

Slutlig

XML-specifikation för import av kapitalbasdata till IT-systemet Kent v.1.2 Pdf, 176 kB.

2010-12-02

Uppdaterad

XML-schema för import av kapitalbasdata till IT-systemet Kent v.1.2

2010-12-02

Uppdaterad

Handbok för redovisning av intäktsram - Förhandsreglering av elnätsföretag version 3.1 Pdf, 3.1 MB.

2011-03-01

Publicerad

Bilaga 2 Tabell Översättningslista trafo upp t.o.m. 24 kV version 2 Excel, 20.5 kB.

2011-03-05

Publicerad

Bilaga 2 Tabell Översättningslista ledningar över 24 kV version 1 Excel, 48 kB.

2010-12-16

Publicerad

Bilaga 2 Tabell Översättningslista ledningar upp t.o.m. 24 kV version 2 Excel, 89 kB.

2010-12-16

Publicerad

Faktablad - Faktorprisindex för elnätsföretag Pdf, 125.8 kB.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Lokalnät Pdf, 47.1 kB.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Lokalnät Pdf, 15.8 kB.

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Lokalnät Pdf, 16.3 kB.

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Lokalnät Pdf, 15.2 kB.

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Lokalnät Pdf, 15.9 kB.

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Lokalnät Pdf, 16.1 kB.

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Lokalnät Pdf, 16.1 kB.

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Lokalnät Pdf, 41.7 kB.

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Lokalnät Pdf, 110.3 kB.

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Regionnät Pdf, 47 kB.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Regionnät Pdf, 15.9 kB.

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Regionnät Pdf, 16.3 kB.

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Regionnät Pdf, 15.2 kB.

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Regionnät Pdf, 15.9 kB.

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Regionnät Pdf, 16.2 kB.

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Regionnät Pdf, 15.9 kB.

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Regionnät Pdf, 41.5 kB.

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Regionnät Pdf, 110.4 kB.

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Stamnät Pdf, 44.9 kB.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Stamnät Pdf, 13.3 kB.

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Stamnät Pdf, 13.3 kB.

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Stamnät Pdf, 12.5 kB.

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Stamnät Pdf, 14.6 kB.

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Stamnät Pdf, 14.7 kB.

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Stamnät Pdf, 14.8 kB.

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Stamnät Pdf, 40.4 kB.

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Stamnät Pdf, 107.4 kB.

2018-10-10

Publicerad

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL