Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 12:33:07

Utnämning från annat medlemsland i EU

Om företaget vill erbjuda sina tjänster i Sverige är det skyldigt att meddela Energimarknadsinspektionen (Ei) två månader innan det vill starta sin verksamhet.

Följande uppgifter ska skickas in till Ei

  • Företagets namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress.
  • Kontaktperson med uppgifter om befattning, telefonnummer och e-postadress, samt uppgifter om vilket land som har utnämnt företaget till nominerad elmarknadsoperatör.

Ange också om

  • företaget avser att erbjuda sina tjänster både på dagen före- och intradagsmarknaden eller endast en av dem
  • företaget avser att erbjuda sina tjänster i samtliga svenska elområden eller bara i något eller några av dem.

Företaget ska också redovisa vilka kontakter man har tagit med Svenska kraftnät.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL