Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 08:01:13

Registrera marknadsaktör i Ceremp

Marknadsaköter som utför transaktioner som ska rapporteras till Acer ska registrera sig hos den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade eller bosatta. Det gäller till exempel producenter, elhandlare och stora förbrukare.

Marknadsaktörer som utför transaktioner som ska rapporteras till Acer ska, innan de ingår transaktionerna, registrera sig hos den nationella tillsynsmyndighet i den medlemsstat som marknadsaktören är etablerad eller bosatt. Det följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (Remit-förordningen).

Registreringen görs i systemet Ceremp (Centralised European Registry for Energy Market Participants).

Registreringen av marknadsaktörer

Stöd till dig som ska registrera

Vem är ansvarig för registreringen?

Det är marknadsaktören som är ansvarig för att registrera sig i Ceremp och hålla sina uppgifter i registret uppdaterade. Om en marknadsaktör inte registrerar sig innan den ingår transaktioner med grossistenergiprodukter kan det innebära en överträdelse mot registreringsskyldigheten i artikel 9.1 i Remit-förordningen.

När ska en marknadsaktör avregistrera sig?

Om en aktör slutar att handla med grossistenergiprodukter eller om aktören upphör att existera såsom vid konkurs, likvidation eller fusion, ska aktören ansöka till Ei om att avregistrera sig i Ceremp.

Mer information

Vägledning avseende vilka transaktioner som ska rapporteras till Acer finns i Remit-förordningen artikel 8 och i Genomförandeförordningen för Remit artikel 3 och 4 Länk till annan webbplats.

Vi vill också tipsa om att ta del av våra frågor och svar om Remit

Kontakta oss

Om du har funderingar gällande registreringen i Ceremp är du välkommen att mejla oss remit@ei.se.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL