Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-07 02:41:51

Marknadsövervakning

Genom övervakning av energimarknaderna skapas förtroende och goda förutsättningar för korrekt prissättning.

REMIT-förordningen förhindrar insiderhandel och marknadsmanipulation på el- och gasmarknaderna

REMIT syftar till att minska risken för insiderhandel och marknadsmanipulation genom granskning av transaktionsdata för såväl fysisk som finansiell handel. Alla transaktioner med grossistenergiprodukter i hela EU ska rapporteras till ACER, där de granskas för att upptäcka eventuella oegentligheter.

Transparensförordningen ökar transparensen på elmarknaden

Transparensförordningen syftar till att öka transparensen på elmarknaden och ge elmarknadens aktörer tillgång till informationen. Sedan 2015 registrerar elnätsföretag, elproducenter och större elintensiva företag data kring produktion, överföring och förbrukning av el.

Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk.

Ei samarbetar med Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) samt andra europeiska länders tillsynsmyndigheter i syfte att gemensamt övervaka EU:s inre marknad för energi.

Ei deltar också aktivt i samarbetet i Council of European Energy Regulators (CEER) för att se till att energimarknaderna är så genomlysta som möjligt.

Mer information

Kommissionens förordning (EU) nr 1227/2011 Länk till annan webbplats. oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi förbjuder insiderhandel och marknadsmanipulation på de europeiska grossistenergimarknaderna, samt ålägger marknadsaktörer att omgående publicera insiderinformation.

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 Länk till annan webbplats. juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändringar av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009.

Här kan du ta del av Ei:s PM om marknadsövervakning 2021. Pdf, 319 kB.

Vi vill också tipsa om att ta del av våra vanliga frågor och svar om REMIT- och Transparensförordningen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Aktuellt om marknadsövervakning