Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:49:45

Hantering av överbelastningar (CMP)

Kommissionsförordning om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten trädde i kraft den 3 september 2009.

CMP innehåller regler som bland annat säkerställer att kapacitet som en aktör bokat, men inte använt, kan användas av en annan aktör. Reglerna i CMP är särskilt viktiga i länder vars överföringssystem redan är fullt utnyttjat och det finns risk för kapacitetsbrist.

Både CAM (mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas) och CMP handlar om regler i sammanlänkningspunkter. Eftersom sådana saknas i Sverige bedriver Ei inte tillsyn enligt förordningarna och genomför inte heller några åtgärder med anledning av förordningarna.

För de svenska aktörer som handlar med gas inom EU och transporterar gas från andra länder inom EU till Danmark, och ut från Danmark till Sverige, har reglerna i CAM och CMP betydelse.

Ei bevakar därför tillämpningen genom deltagandet i Acers:s arbetsgrupper.

Engelska namnet är: Congestion Management Procedures (CMP)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL