Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 05:32:50

Drift- och affärsförhållande (DoA)

Här finns stöd till fjärrvärmeföretagen som ska rapportera in uppgifter om drift- och affärsförhållande, DoA till Energimarknadsinspektionen (Ei). Du hittar ingång till e-tjänsten, vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till.

Senaste dag för inrapportering är 31 juli.

Rapporteringen görs i e-tjänsten Neon

Du når e-tjänsten Neon genom att logga in i vår e-tjänstportal. För att använda e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med BankID.

Mer om behörighet och åtkomst till våra e-tjänster.

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen gällande fjärrvärmeföretagen finns i 40–41 §§ och 43–44 §§ Fjärrvärmelagen (2008:263).

Mer information om lagar och regler.

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Mer om personuppgiftsbehandling vid användning av våra e-tjänster.

Logga in i e-tjänsten

Stöd till dig som rapporterar

Instruktionsfilmer Neon

Här hittar du korta och enkla instruktionsfilmer.

Gå till instruktionsfilmer Neon

Kontaktuppgifter
Fjärrvärmeverksamhet

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL