Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Fotografi som visar vy över energianvändande villakvarter med tänd gatubelysning.

Koncessioner

Här har vi samlat information om koncessioner (tillstånd) . Informationen vänder sig till elnätsföretag, markägare och andra berörda.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Fotografi som visar vy över energianvändande villakvarter med tänd gatubelysning.

Koncessioner

Här har vi samlat information om koncessioner (tillstånd) . Informationen vänder sig till elnätsföretag, markägare och andra berörda.

Här har vi samlat information om koncessioner (tillstånd) . Informationen vänder sig till elnätsföretag, markägare och andra berörda.

2024-07-23 18:43:14

Tyck till om en elledning

För att få bygga och driva kraftledningar krävs ett särskilt tillstånd som kallas koncession. Koncessioner utfärdas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Här hittar alla som kan bli berörda av en ny ledning information om vilka ärenden som just nu är ute på remiss och hur man yttrar sig

Fotografi som visar två personer som sitter vid köksbordet och tittar på datorn tillsammans.

Det här gör Ei inom koncessioner

Ei handlägger ansökningar från nätföretag om tillstånd att bygga och använda el- och naturgasledningar (koncession). Vi gör juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, väger olika intressen mot varandra och beslutar om elledningen ska få tillstånd eller inte. Om det gäller en naturgasledning bereder vi ärendet och skickar det vidare till regeringen som fattar beslut.

För att möta samhällets ökade behov av elektrifiering är det viktigt att elnätet byggs ut och förstärks. Vi bidrar till samhällsutvecklingen och klimatomställningen genom att bland annat arbeta för en effektiv och rättssäker nätutveckling.

Kontakta oss på Tillstånd

Vi svarar gärna på dina frågor. Mejla ditt ärende till registrator@ei.se eller ring oss på telefonnummer 016-16 27 00.

Fotografi som visar en person som arbetar vid dator på Ei:s kontor i Eskilstuna.