Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 11:17:54

Prövning av villkor för anslutning

Energimarknadsinspektionen, (Ei) kan pröva de avgifter och villkor som du får i samband med att du ansluter fastigheten till elnätet.

Det är kostnadsfritt att begära prövning av din anslutningsavgift hos Ei

Som elkund kan du begära prövning av:

  • anslutningsavgiften
  • tidsåtgången för att ansluta din elanläggning
  • tilläggskostnader
  • övriga villkor som kan uppkomma i samband med anslutningen.

Vi prövar inte frågor som saknar samband med anslutningen, till exempel flytt av ledningsstolpe eller flytt av mätare.

Om Ei gör bedömningen att anslutningsavgiften är för hög måste elnätsföretaget betala tillbaka mellanskillnaden till dig. Ei kan däremot inte bistå med att begära in återbetalningen, men detta sker normalt sett utan att man behöver vidta några åtgärder.

Sedan 1 juli 2022 har möjligheten att begära prövning av tidsåtgången för en anslutning tillkommit.

Enligt ellagen ska ett elnätsföretag genomföra en anslutning inom skälig tid från det att företaget tagit emot en begäran om anslutning. Vad som är skälig tid varierar från fall till fall och det är omständigheterna i varje enskilt fall som avgör vad som är skäligt. Ei kan inte besluta om ersättning för kunden eller liknande i de fall en tidsåtgång för anslutning varit oskälig.

Så här gör du för att begära prövning av villkor för din anslutning

  1. Fyll i blanketten Ansökan om att pröva avgift eller övriga villkor för elanslutning Pdf, 732.5 kB.
  2. Skicka med en kopia på din offert eller faktura som du fått från elnätsföretaget

Skicka in ansökan så snart som möjligt

Din ansökan ska ha kommit in till Ei senast 2 år efter det att din bindande offert är daterad. Ei kommer annars avvisa begäran om prövning eftersom den inkommit försent.

Om det visar sig att fakturan för den genomförda anslutningen inte stämmer överens med offerten, kan i stället fakturan vara underlag för Ei:s prövning om beloppet i fakturan överstiger beloppet i offerten. Det är då datumet då fakturan är utställd som utgör utgångspunkt för tvåårsfristen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL