Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Överlåta en nätkoncession för område

Det är möjligt att överlåta en nätkoncession för område till ett annat elnätsföretag.

För att en nätkoncession ska kunna överlåtas måste man ansöka om det hos oss på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Detta ska ansökan om överlåtelse innehålla

  • ett ansökningsbrev som är undertecknat av båda elnätsföretagen
  • tydlig information om vilken nätkoncession för område som ska överlåtas
  • information om till vilken redovisningsenhet koncessionen ska överlåtas
  • information om huruvida någon intäktsram behöver fördelas.

När mottagande elnätsföretag är nystartat

Om elnätsföretaget som ska ta över koncessionen är nystartat behöver ansökan innehålla ytterligare information för att Ei ska kunna bedöma lämpligheten hos det nystartade elnätsföretaget. Ansökan ska därför även innehålla:

  • beredskapsbeskrivning
  • redogörelse för organisationen
  • verksamhetsbeskrivning.

Information om intäktsramen

När en överlåtelse sker kan Ei behöva reglera den fastställda intäktsramen. Om så är fallet måste man som koncessionsinnehavare först skicka in en ansökan om att få intäktsramen fördelad. Överlåtelsen kan inte beviljas förrän Ei har fattat beslut om fördelning av intäktsramen.

Vid frågor om intäktsramar

Kontakta gärna Ei:s avdelning för nätreglering. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Överlåtelse av koncession för linje

Det går också att överlåta en nätkoncession för linje. Läs om vad som gäller vid överlåtelse av koncession för linje.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL