Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-03-02 07:45:02

Överlåta en nätkoncession för område

Det är möjligt att överlåta en nätkoncession för område till ett annat elnätsföretag. För att en nätkoncession ska kunna överlåtas måste man ansöka om det hos oss på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ansökan om överlåtelse för nätkoncession för område ska innehålla

 • ett ansökningsbrev som är undertecknat av båda nätföretagen
  anledning till överlåtelsen
 • anläggningsnummer för den koncession eller de koncessioner som ska överlåtas
 • organisationsnummer och företagsnamn för det övertagande företaget
 • information om någon intäktsram berörs, tänk på att ni även kan behöva ansöka om fördelning av intäktsram. Mer information finns längre ner under rubriken Information om intäktsramen.
 • Ett nätföretag får inte bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. Beskriv vilken verksamhet det övertagande nätföretaget har.

Om en nätkoncession för område ska överlåtas till ett företag som tidigare inte har några nätkoncessioner

Då behöver även följande uppgifter finnas med i ansökan:

 • en redogörelse för organisationens verksamhet
 • en beredskapsbeskrivning
 • en redogörelse för vilken kompetens det finns inom företaget för att bedriva nätverksamhet. Redogörelsen behöver visa att företaget har erfarenhet och kunskap om ellagens bestämmelser och skyldigheter hos en koncessionsinnehavare. Finns inte kompetensen så bör ni beskriva hur ni säkerställer att kompetensen finns.
 • beskriv hur drift, underhåll, eldriftsansvar och beredskap för elnätet ska skötas. Det behöver finnas en plan för hur verksamheten går till. Ska drift och underhåll exempelvis skötas av någon annan aktör så bör det framgå vad avtalet innebär och vilka krav som ställs på underleverantören.

Ei kan behöva reglera intäktsramen

När en överlåtelse sker, kan Ei behöva reglera den fastställda intäktsramen. Om så är fallet måste man som koncessionsinnehavare först skicka in en ansökan om att få intäktsramen fördelad. Överlåtelsen kan inte beviljas förrän Ei har fattat beslut om fördelning av intäktsramen.

Kontakta gärna Ei vid frågor gällande intäktsramar.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Överlåtelse av koncession för linje

Det går också att överlåta en nätkoncession för linje. Vad gäller vid överlåtelse av koncession för linje.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL