Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 18:47:31

Så här begär du bindande besked om undantag

Här får du vägledning om vad en begäran om bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession ska innehålla.

Det finns möjlighet att begära att Energimarknadsinspektionen (Ei) ska ge ett bindande besked som besvarar frågan om en elledning eller ett ledningsnät är undantaget från kravet på nätkoncession

Inget krav att begära bindande besked

Det finns inget krav på att begära bindande besked, eftersom undantagen i IKN-förordningen gäller automatiskt. Men om det i en enskild situation är oklart om en elledning kräver nätkoncession eller inte kan det vara lämpligt att göra det. Utan ett bindande besked är det innehavaren av elledningen som står för risken att elledningen kräver nätkoncession.

Använd blanketten och ta hjälp av vägledningen

Du kan begära ett bindande besked genom att fylla i blanketten nedan och skicka in till oss, helst via mejl till registrator@ei.se. Skriv i ämnesraden att det gäller bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession. Att begära bindande besked är kostnadsfritt.

Ladda ner blanketten - Begäran om bindande besked (IKN) i pdf-format. Pdf, 807.7 kB.

Vägledning

Innan du begär bindande besked, läs igenom följande vägledning om vad en begäran om bindande besked ska innehålla.

Sökande

I begäran ska du ange vem som begär bindande besked (sökanden) och lämna kontaktuppgifter till den som skickar in begäran.

Bindande besked om undantag från nätkoncession kan endast begäras av:

  1. den som avser att bygga eller använda elledningen eller ledningsnätet
  2. innehavaren av nätkoncessionen för det område där elledningen finns eller är avsedd att finnas.

Det måste därför framgå i begäran om du som begär besked avser att bygga eller använda elledningen eller ledningsnätet eller har nätkoncessionen för området.

Fullmakt

Fullmakt behövs om du som skickar in begäran företräder den som begär bindande besked. Fullmakten ska omfatta ditt uppdrag som fullmaktstagare i fråga om begäran om bindande besked och bifogas begäran.

Tidsbegränsa helst inte fullmakten eftersom det inte går att förutse den exakta handläggningstiden.

Vem som ska bygga eller använda elledningen

Ange vem som avser att bygga eller använder elledningen eller ledningsnätet.

Områdeskoncession

Ange vem som har områdeskoncession i det aktuella området.
Om du vill se vem som är innehavare av områdeskoncession i det aktuella området kan du använda Ei:s karttjänst som visar alla nätkoncessioner för område i Sverige Länk till annan webbplats..

Elledningens syfte och vem som ska ta del av elen

Beskriv syftet med elledningen eller ledningsnätet. Uppge vem eller vilka som kommer att ta del av elen.

Geografisk plats

Ange var elledningen eller ledningsnätet ska byggas eller användas.

Anslutningspunkt till elnätet och elnätsabonnemang

Ange var anslutningspunkten eller anslutningspunkterna till elnätet med nätkoncession (servis eller serviser) finns eller planeras, vilka elnätsabonnemang som finns och vem som står på respektive elnätsabonnemang.

Karta eller ritning

Bifoga karta eller ritning som visar elledningen eller ledningsnätet som används eller ska byggas. Om kartan till exempel avser en vindkraftspark som omfattas av miljötillstånd, redovisa det avgränsade område som tillståndet omfattar.

Vilka fastigheter som berörs och vilka som äger respektive fastighet

Om begäran gäller 6, 8, 12 och 22 c §§ IKN-förordningen, ange vilka fastigheter som berörs och vem eller vilka som äger respektive fastighet.

  • Anläggningar och byggnader i omedelbar närhet till ett bostadshus, 6 § IKN-förordningen.
  • Område för industrianläggning, 8 § IKN-förordningen.
  • Jordbruksfastighet, 12 § IKN-förordningen.
  • Delning av el från en anläggning för produktion eller lagring, 22 c § IKN-förordningen.

Mer om undantagen i IKN-förordningen

Byggnad och anläggning

Ange vilken typ av byggnader och anläggningar som omfattas av begäran och ägarförhållandena för dessa. Exempel på anläggningar kan vara laddstolpar, solceller och batterier.

Spänning

Om begäran gäller 12 eller 22 c §§ IKN-förordningen ange om elledningen eller ledningsnätet kommer vara låg- eller högspänning.

  • Jordbruksfastighet, 12 § IKN-förordningen.
  • Delning av el från en anläggning för produktion eller lagring, 22 c § IKN-förordningen.

Mer om undantagen i IKN-förordningen

Tekniskt utförande

Beskriv om det är en mark- eller luftledning.

Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL