Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:17:12

Certifiering av transmissions­näts­­företag för el och gas

Nätföretag som bedriver överföring av el eller gas genom ett transmissionsnät måste vara certifierat.

Certifiering för att säkerställa åtskillnadskraven

Enligt lagen om certifiering av transmissionsnätsföretag (2011:710) ska verksamhet som handlar om överföring av el som sker på transmissionsnätet och överföring av gas som sker i högtrycksledningar vara ägarmässigt åtskild.

Det betyder att den som driver transmissionsnät för el eller för naturgas ska vara oberoende av leverans- och produktionsintressen. För att säkerställa att åtskillnadskraven uppfylls måste transmissionsnätsföretag för el eller transmissionsnätsoperatörer på naturgasmarknaden vara certifierat.

Ansöka om certifiering

Vill du ansöka om certifiering skickar du in en skriftlig ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Du kan antingen skicka via mejl eller brev till oss. Här hittar du våra kontaktuppgifter

Ansökan ska innehålla

Vilka uppgifter som ansökan ska innehålla hittar du i förordning 2011:714 för el Länk till annan webbplats. och 2011:715 för gas Länk till annan webbplats.

Hur snabbt får vi svar?

Enligt lagen ska Ei behandla ansökan skyndsamt och beslut ska fattas inom 4 månader.

Det är Ei som fattar beslut om certifiering av transmissionsnätsföretag

Certifieringen gäller tillsvidare men den kan omprövas av Ei om transmissionsnätföretaget inte lever upp till kraven för certifieringen.

Ei utövar tillsyn för att se till att transmissionsnätsföretagen följer lagen om certifiering av transmissionsnätsföretag (2011:107 Länk till annan webbplats.).

Mer information

Kontaktuppgifter
Göran Morén
Chefsjurist/avdelningschef

016-16 27 11

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL