Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:53:13

Kunder per avtalstyp - elhandel

Kunder per avtalstyp visar hur stor andel av hushållskunderna som har vilken typ av elhandelsavtal, uppdelat per elområde och totalt för hela Sverige

Uppgifterna samlas in från elhandelsföretagen varje månad av Statistiska centralbyrån Länk till annan webbplats. (SCB). Här kan du ta del av SCB:s statistik över elpriser och elavtal Länk till annan webbplats..

Andelen kunder med anvisade avtal har minskat över tid, vilket kan vara ett tecken på att fler kunder aktivt väljer bort dessa dyrare avtal. Ytterligare en orsak kan vara att vissa elnätsföretag börjat tilldela inaktiva kunder rörliga avtal istället för anvisade avtal.

Statistik

Statistiken är i Excelformat och baseras på uppgifter från SCB. Statistiken visar andel kunder per avtalstyp i procent och uppdateras runt den 22:a i varje månad med en månads fördröjning.

Kunder per avtalstyp Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL