Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2013

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2013 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag om analys av prissäkringsinstrument

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2013-101609länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag om kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ärendenummer:
2013-100148länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag enligt uppföljning av anvisningsavtalen

Uppdrag enligt uppföljning av anvisningsavtalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
2013-101530, 2014-100434

Uppdrag enligt uppföljning av timmätningsreformen

Ärendenummer:
2013-101454länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag infrastrukturförordningen

Ärendenummer:
2013-100045länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166.

Uppdrag elområden

Uppdrag elområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
2013-101662

Uppdrag avseende koncession exklusivitet

Uppdrag avseende koncession exklusivitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
2013-101682

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer:
2013-102054PDF
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Uppdrag att utreda effektivisering av vissa miljökonsekvensbedömningar

Ärendenummer:
2013-102336PDF

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL