Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:20:29

Regeringsuppdrag 2013

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2013

Regleringsbrevet 2013 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Analys av prissäkringsinstrument

Ärendenummer: 2013-101609 Länk till annan webbplats.

Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ärendenummer: 2013-100148 Länk till annan webbplats.

Uppföljning av anvisningsavtalen

Ärendenummer: 2013-101530, 2014-100434

Uppföljning av timmätningsreformen

Ärendenummer: 2013-101454 Länk till annan webbplats.

Infrastrukturförordningen (PCI)

Ärendenummer: 2013-100045 Länk till annan webbplats.

Effektivisering av vissa miljökonsekvensbedömningar (PCI)

Ärendenummer: 2013-102336 Pdf, 198.3 kB.

Koncession exklusivitet

Uppdrag avseende koncession exklusivitet Länk till annan webbplats.
Ärendenummer: 2013-101682

Elområden

Uppdrag elområden Länk till annan webbplats.
Ärendenummer: 2013-101662

Nätkoder (kommissionsförordningar)

Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788. Läs mer om Ei:s uppdrag angående nätkoder (även kallade kommissionsförordningar, nätföreskrifter, kommissionsriktlinjer, EU-förordningar) på ESV:s webbplats. Länk till annan webbplats. 

Utreda effektivisering av vissa miljökonsekvensbedömningar

Ärendenummer: 2013-102336 Pdf, 198.3 kB.

Ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Pdf, 289.7 kB.
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Ärendenummer: 2012-102541

Utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori

Ärendenummer: 2012-101614

Modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Ärendenummer: 2012-101609 Länk till annan webbplats.

Följa upp mål för förenklingsarbete på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2013-103043 Pdf, 353 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL