Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2013

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2013 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Ei:s regeringsuppdrag 2013

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Uppdrag om analys av prissäkringsinstrument

Ärendenummer: 2013-101609 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Områdesprissäkring och den nordiska elmarknadsmodellen - Ei R2013:16

Uppdrag om kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ärendenummer: 2013-100148 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartläggning av marknaden för fjärrkyla - Ei R2013:18

Uppdrag enligt uppföljning av anvisningsavtalen

Uppdrag enligt uppföljning av anvisningsavtalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer: 2013-101530, 2014-100434

Anvisade avtal - nuläget och framtida utveckling - Ei R2013:17

Enklare faktura Ei R2014:13

Uppdrag enligt uppföljning av timmätningsreformen

Ärendenummer: 2013-101454 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av timmätningsreformen - slutrapport -Ei R2014:05

Uppföljning av timmätningsreformen - delrapport Ei R2013:05

Uppdrag infrastrukturförordningen (PCI-projekt)

Ärendenummer: 2013-100045 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handok för projekt av gemensamt intresse (PCI-projekt) - Ei R2014:15

Projekt av gemensamt intresse - delrapport - Ei R2013:11

Uppdrag avseende koncession exklusivitet

Uppdrag avseende koncession exklusivitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer: 2013-101682

Koncessionsbesluts exklusivitet kontra miljöbalken - Ei R2013:15

Uppdrag elområden

Uppdrag elområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer: 2013-101662

Utvärdering av effekterna av elområdesindelningarna - Ei R2014:08

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166.

Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande - Ei R2018:10 Länk till annan webbplats.

Uppdrag att utreda effektivisering av vissa miljökonsekvensbedömningar

Ärendenummer: 2013-102336 Pdf, 198.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbeskrivningar - slutrapport - Ei R2014:10

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbeskrivningar - delrapport - Ei R2014:02

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Pdf, 289.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06 Länk till annan webbplats.

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20 Länk till annan webbplats.

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning - Ei R2014:07 Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL