Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-25 15:02:09

Regeringsuppdrag 2013

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2013 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Regleringsbrev 2013 för Energimarknadsinspektionen

Ei:s regleringsbrev 2013 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Ei:s regeringsuppdrag 2013

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Analys av prissäkringsinstrument

Ärendenummer: 2013-101609 Länk till annan webbplats.

Områdesprissäkring och den nordiska elmarknadsmodellen - Ei R2013:16

Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ärendenummer: 2013-100148 Länk till annan webbplats.

Kartläggning av marknaden för fjärrkyla - Ei R2013:18

Uppföljning av anvisningsavtalen

Uppdrag enligt uppföljning av anvisningsavtalen Länk till annan webbplats.
Ärendenummer: 2013-101530, 2014-100434

Anvisade avtal - nuläget och framtida utveckling - Ei R2013:17

Enklare faktura Ei R2014:13

Uppföljning av timmätningsreformen

Ärendenummer: 2013-101454 Länk till annan webbplats.

Uppföljning av timmätningsreformen - slutrapport -Ei R2014:05

Uppföljning av timmätningsreformen - delrapport Ei R2013:05

Infrastrukturförordningen (PCI-projekt)

Ärendenummer: 2013-100045 Länk till annan webbplats.

Handok för projekt av gemensamt intresse (PCI-projekt) - Ei R2014:15

Projekt av gemensamt intresse - delrapport - Ei R2013:11

Koncession exklusivitet

Uppdrag avseende koncession exklusivitet Länk till annan webbplats.
Ärendenummer: 2013-101682

Koncessionsbesluts exklusivitet kontra miljöbalken - Ei R2013:15

Elområden

Uppdrag elområden Länk till annan webbplats.
Ärendenummer: 2013-101662

Utvärdering av effekterna av elområdesindelningarna - Ei R2014:08

Nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer) Länk till annan webbplats.
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166.

Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande - Ei R2018:10 Länk till annan webbplats.

Utreda effektivisering av vissa miljökonsekvensbedömningar

Ärendenummer: 2013-102336 Pdf, 198.3 kB.

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbeskrivningar - slutrapport - Ei R2014:10

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbeskrivningar - delrapport - Ei R2014:02

Med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Pdf, 289.7 kB.
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06 Länk till annan webbplats.

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20 Länk till annan webbplats.

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning - Ei R2014:07 Länk till annan webbplats.

Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Ärendenummer: 2012-102541 (länka till 2013 regleringsbrev)

Enklare för kunden - förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad - Ei R2013:09

Utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori

Ärendenummer: 2012-101614 (länka till 2013 regleringsbrev)

Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme Ei R2013:07

Modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Ärendenummer: 2012-101609 Länk till annan webbplats.

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten - Ei R2013:04

Följa upp mål för förenklingsarbete på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2013-103043 Pdf, 353 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL