Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:23:19

Anmäl till Ei

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgas­marknaderna. Ei arbetar även med att stärka konsumenternas ställning på energi­marknaderna. Om du tycker att ett företag har gjort fel kan du anmäla det till oss.

Läs det här innan du anmäler

Har du kontaktat företaget?

Om du har frågor eller är missnöjd med något:

  1. Börja med att kontakta kundservice på det företag som du är kund och har dina avtal hos. Om ditt ärende gäller elanvändning eller elanslutning så har du två avtal för el, ett avtal för elen du förbrukar elhandelsavtal) och ett för att använda elnätet (elnätsavtal).
  2. Om du fortfarande är missnöjd efter kontakten med företaget kan du kontakta olika myndigheter och organisationer för ytterligare hjälp beroende på vilken fråga det handlar om. Information om vem som gör vad hittar du längre ner på denna sida.

Vill du ställa frågor, lämna klagomål eller få vägledning?

Jag vill göra en anmälan

En anmälan gör du enklast genom att skicka in uppgifter till oss. Du kan mejla, använda kontaktformuläret som du hittar allra längst ner på denna sida, eller skicka post.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Har du frågor kan du kontakta oss på Ei:s konsumentforum Länk till annan webbplats..

Fyll i rätt uppgifter till Ei vid en anmälan

När du vill göra en anmälan till Ei är det viktigt att vi får in de uppgifter vi behöver för att kunna hantera din anmälan. Nedan hittar du en punktlista över vilka uppgifter en anmälan ska innehålla.

  • Ange inom vilket område din anmälan gäller (elnät, gasnät, fjärrvärme, grossistmarknader för energi, gashandel, elhandel, annat eller vet inte.
  • Namnet på det företag du vill att vi granskar.
  • Ange om du har varit i kontakt med företaget. Berätta gärna kortfattat om de kontakter du haft med företaget.
  • Berätta vad du vill anmäla och vad som har hänt.
  • Bifoga gärna tillhörande underlag som till exempel avtal, fakturor, kvitton, mejl, korrespondens med företaget eller annat.
  • Ditt förnamn och efternamn.
  • Kontaktuppgifter till dig - telefonnummer och/eller adress (mejl eller bostadsadress).
  • Eventuellt anläggnings-ID. Detta behövs om du exempelvis anmäler något som rör din elmätare. Anläggnings-ID är ett unikt 18-siffrigt nummer som berättar vilken elmätare som tillhör just din bostad. Du hittar uppgiften på din elfaktura.

Anmälningar är viktiga för att myndigheter ska känna till vilka problem som finns så att vi kan bedriva tillsyn där den mest behövs. Här kan du få vägledning om vad du kan och inte kan anmäla till oss.

Till oss kan du anmäla att en aktör på marknaden bryter mot en bestämmelse som Ei har tillsyn över. Här kan du läsa mer om Ei:s tillsyn.

Du kan anmäla till Ei om du har ett eget intresse i saken, exempelvis är kund till företaget. Även om du inte har något intresse i frågan kan du kontakta Ei och lämna ett tips eller klagomål genom att skicka e-post till registrator@ei.se eller skriva i Ei:s Konsumentforum Länk till annan webbplats..

Vi registrerar din anmälan och avgör om Ei ska granska företaget.

Inom cirka två månader får du som anmäler besked om Ei avser att inleda tillsyn mot företaget eller inte. Alla anmälningar leder inte till tillsyn.

Om vi inleder ett tillsynsärende kontaktar vi företaget, ställer frågor och vid behov förelägger företaget att vidta åtgärder för att rätta till felet.

Här kan du läsa mer om hur Ei jobbar med tillsyn

Om det har uppstått en situation där du inte kommer överens med ditt energiföretag, då kan du själv anlita ett juridiskt ombud och gå till domstol (tingsrätt) för att försöka lösa tvisten.

Om du upplever att du har blivit lurad eller vilseledd i en fråga som rör energimarknaden kan du även göra en polisanmälan. Det kan till exempel handla om ett elhandelsföretag som har förfalskat din namnteckning eller har utgett sig för att vara någon annan vid telefonförsäljning.

På Ei:s konsumentforum kan du ställa frågor och läsa mer om bland annat elhandel, avtal, elnät, anslutningar, regler samt avgifter. Här kan du även hitta svar på vanliga frågor. Ställ gärna frågor i Ei:s konsumentforum. Länk till annan webbplats.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger privatpersoner och småföretagare oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. De är experter på konsumenträtt inom el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna. Byrån fångar också upp konsumentproblem och för dem vidare till berörda myndigheter och företag.

Byrån kan också hjälpa dig om du inte kommer överens med de energiföretag du har avtal med. Då kan byrån ge dig information och vägledning om vilka lagar och andra regler som finns.

Gå till Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har även en lista över elhandelsföretag med många klagomål Länk till annan webbplats..

Eftersom Ei främst har tillsyn över ellagens bestämmelser, saknar Ei ofta befogenheter att agera i klagomål som till exempel handlar om oschyssta affärsmetoder och avtal. Därför har vi en nära dialog och samarbete med Konsumentverket för att fler energiföretag ska följa regelverket och att konsumenternas intresse ska tas tillvara.

Konsumentverket är en statlig myndighet som efter anmälningar från konsumenter bland annat kan kontrollera så att energiföretagen inte använder vilseledande marknadsföring, felaktig prisinformation eller oskäliga avtalsvillkor.

På Konsumentverkets upplysningstjänst "Hallå konsument" kan du få tips inför ett köp men också om vad du gör efter ett köp när något har gått fel. Hallå konsument är ett samarbete mellan flera myndigheter där bland andra Ei ingår.

Som elkonsument kan du göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket tar hand om anmälningar mot företag och produkter som inte följer konsumenternas rättigheter inom marknadsföring, avtalsvillkor, prisinformation och säljmetoder.

Gå till Konsumentverket Länk till annan webbplats.
Gå till Hallå konsument Länk till annan webbplats. (konsumentverkets upplysningstjänst)

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Syftet med ARN:s prövning av tvister är att vara ett snabbt, enkelt men ändå rättssäkert alternativ till domstol. Besluten som ARN fattar är en rekommendation om hur ärendet ska lösas som majoriteten av företagen brukar följa.

ARN kan inte ge dig någon rådgivning, men kan pröva ditt ärende om du har hamnat i en tvist med ett energiföretag som varken Ei eller Konsumentverket kan avgöra.

Gå till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Länk till annan webbplats.

Om din anmälan gäller marknadsmanipulation eller insiderhandel

Läs mer här om brott mot REMIT-förordningen

Allmänna handlingar och personuppgifter

Ei är en statlig myndighet. Det betyder att det du skickar till oss via webbformulär, e-post eller brev blir allmän handling och kan lämnas ut till andra om någon begär ut handlingar från oss.

Mer om allmänna handlingar

Mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Hjälp oss bli bättre

Det är viktigt för oss att få återkoppling från våra intressenter och vi undersöker därför hur vår tillsyn upplevs.

Svara gärna på vår korta webbenkät och berätta vad du tycker Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL