Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2020-2023

Här samlar vi underlag till elnätsföretagen som kan vara viktigt att känna till i samband med förhandsreglering av intäktsramar.

Vill du snabbt hitta de dokument som publicerades senast?
Leta i listan efter de filer som är markerade med fetstil.

Ei:s rapporter och angränsade dokument

Titel

Datum

Status

Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 Ei R2017:07PDF

Oktober 2017

Beslutad

Ei:s PM

Titel

Datum

Status

Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar – Överväganden inför kommande översyn av Energimarknadsinspektionens föreskrifter

Juni 2018

Publicerad

Konsultrapporter

Titel

Datum

Konsult

Rapport Normvärdeslista 2020-2023PDF

2019-02-21

Sweco

Lagar

Titel

Datum

Status

Ellagen (1997:857) uppdaterad t.o.m. SFS 2018:1448länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Väsentliga delar för förhandsregleringen publicerades 2018-07-06

i kraft

Övriga dokument

Titel

Datum

Status

SCB:s Faktorprisindex för byggnader
Startsida för denna statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggkostnadsutvecklingen 1910 - 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Excelfil innehållande statistiska data t.o.m. 2020 (Extern fil)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Publicerad data

Excelmall för rapportering av kapitalbas i KENT FörhandsregleringExcel

2019-02-21

Publicerad

Normvärdeslista elnät 2020-2023Excel

2019-02-21

Publicerad

Översättningslista gamla till nya koderExcel

2019-01-18

Publicerad

Översättningslista ledningar upp t.o.m. 24 kVExcel

2019-01-18

Publicerad

Översättningslista ledningar över 24 kVExcel

2019-01-18

Publicerad

Översättningslista trafo upp t.o.m. 24 kVExcel

2019-01-18

Publicerad

XML-specifikation för import av kapitalbasdata till IT-systemet KENTPDF

2019-02-26

Publicerad

XML-schema för import av kapitalbasdata till IT-systemet KENTöppnas i nytt fönster

2019-02-22

Publicerad

Handbok för inrapportering av uppgifter till grund för beslut om intäktsram 2020–2023PDF

2019-02-28

Publicerad

Blankett för första behörighetsansökan för företag till KENT FörhandsregleringPDF

2019-01-25

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretagPDF

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - LokalnätPDF

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - LokalnätPDF

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - LokalnätPDF

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - LokalnätPDF

2014-06-26

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - LokalnätPDF

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - LokalnätPDF

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - LokalnätPDF

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - LokalnätPDF

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - LokalnätPDF

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - LokalnätPDF

2019-09-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - LokalnätPDF

2020-10-15

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - RegionnätPDF

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - RegionnätPDF

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - RegionnätPDF

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - RegionnätPDF

2014-06-26

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - RegionnätPDF

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - RegionnätPDF

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - RegionnätPDF

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - RegionnätPDF

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - RegionnätPDF

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - RegionnätPDF

2019-09-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - RegionnätPDF

2020-10-15

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - StamnätPDF

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - StamnätPDF

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - StamnätPDF

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - StamnätPDF

2014-06-26

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - StamnätPDF

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - StamnätPDF

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - StamnätPDF

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - StamnätPDF

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - StamnätPDF

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - StamnätPDF

2019-09-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - TransmissionsnätPDF

2020-10-15

Publicerad

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL