Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Åtgärder enligt övervakningsplan

Här hittar elnätsföretagen och naturgasföretagen allt man behöver för att rapportera in uppgifter om åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplan till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Rapportera in uppgifter

Rapportera in uppgifterna i tre enkla steg via e-tjänsten. Till din hjälp finns en handbok.

  1. Fyll i företagsuppgifter
  2. Rapportera uppgifter
  3. Skicka in.

Logga in

Rapporten ska vara inskickad till Ei och offentliggjord på företagets webbplats senast den 15 mars. Om ni inte har någon webbplats ska ni istället annonsera i rikstäckande dagstidningar.

Behörighet

För att kunna rapportera i e-tjänsten krävs att du legitimerar dig med mobilt BankID.

Inrapporteringsskyldiga företag

Företag som bedriver elnätsverksamhet, överföring av naturgas och som ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med el eller gas ska upprätta en övervakningsplan enligt 3 kap. 17 § ellagen (1997:857), 3 kap. 9 och 10 §§ naturgaslagen (2005:403) och årligen rapportera de åtgärder som vidtagits enligt planen.

Undantag från kravet på övervakningsplan för elnätsföretag enligt EIFS 2013:5

Elnätsföretag som ingår i en koncern vars samlade elnät har mindre än 100.000 elanvändare och vars ledningar i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el är inte skyldiga att upprätta en övervakningsplan.

Övervakningsplanen ska säkerställa att nätföretagen agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på energimarknaden

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder nätföretagen vidtar för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på energimarknaden.

Nätföretagen ska därutöver offentliggöra en årlig rapport som redogör för vilka åtgärder som vidtagits för att följa den upprättade övervakningsplanen.

Mer information

Föreskrift om övervakningsplan enligt ellagen EIFS 2013:5 Pdf, 92.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrift om övervakningsplan enligt naturgaslagen EIFS 2012:6 Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Övervakningsplan
Nätreglering

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL