Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-28 07:44:46

Planlagd tillsyn 2023

Tillsyn av tidsåtgång för anslutning till elnätet

Elnätsföretagen i Sverige är enligt Ellagen skyldiga att ansluta anläggningar till elnätet inom skälig tid. I ellagen anges att tiden för att ansluta en anläggning får vara längre än två år endast om det är nödvändigt med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller om det finns andra särskilda skäl. Detta innebär dock inte att samtliga anslutningar som utförs inom två år sker inom skälig tid. I många fall är en skälig tid för anslutning betydligt kortare än detta.

2021 utförde Ei en granskning av tidsåtgången för anslutning av nya anläggningar till elnätet (Ei PM2021:05). Sedan dess har Ei fått indikationer på att ledtiderna för att ansluta anläggningar ökat, mycket kopplat till anslutning av privat solproduktion. Ei avser att utföra en uppföljande och mer utförlig tillsyn av ledtiderna för anslutning av anläggningar till elnätet under 2023.

För mer information kontakta Ei:s avdelning för konsumenträtt.

Tillsyn över uppgifter på elpriskollen.se

Ei genomför löpande tillsyn över inrapporteringen till elpriskollen. Detta innebär att vi kontrollerar att inrapporterade uppgifter stämmer. Det kan handla om pris och andra avtalsvillkor för de elhandelsavtal som ska rapporteras in enligt ellagen och Ei:s föreskrifter.

Vi kontrollerar också att alla elhandlare som är skyldiga att rapportera in uppgifter också gör det. Målsättningen med tillsynen är att alla inrapporteringsskyldiga elhandlare rapporterar in korrekta uppgifter så att besökarna på elpriskollen.se Länk till annan webbplats. kan jämföra avtal på ett korrekt sätt.

För mer information kontakta Ei:s avdelning för konsumenträtt.

Tillsyn av grossistmarknaden för el

För att säkerställa information och för att upptäcka och utreda ärenden om misstänkt insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan. Här kan du läsa mer om marknadsövervakning.

För mer information kontakta Ei:s avdelning Marknadsövervakning och internationella frågor.

Genomföra de nya uppgifter som följer av beslutade rättsakter inom ramen för lagstiftningspaketet Ren Energi för alla i Europa och uppgifter enlighet med beslutade EU:s förordningar

Här kan du läsa mer om EU-direktiv och förordningar.

För mer information kontakta Ei:s avdelning Marknadsövervakning och internationella frågor.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL