Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning - Ei R2014:19

I rapporten redovisar Ei en övergripande bild av anvisningsavtalens utveckling. Dessutom redogörs för vilka åtgärder som branschen genomfört för att förbättra terminologin och informationen till anvisade kunder.