Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:41:54

Balansering av överföringsnät för gas (BAL)

Kommissionens förordning om balansering av överföringsnät för gas trädde i kraft den 16 april 2014.

BAL ska förbättra gasmarknadens funktion genom gemensamma regler för balanshållning. BAL innehåller även regler som rör driften av naturgasnäten. Sverige har tidigare varit undantagna BAL. Skälet till detta är att den svenska gasmarknaden saknat tillräcklig likviditet.

Ei godkände villkoren för Swedegas nya balansansvarsavtal i mars 2019. Genom beslutet kommer de svenska balansansvariga att få tillgång till balanseringzonen som består av det västsvenska naturgasnätet och det danska naturgasnätet.

Därmed finns förutsättningar för att en kortfristiga likvid grossistmarknad för gas utvecklas och de interimistiska åtgärderna som tillämpats de senaste åren kan avslutas. Sverige kommer därefter att uppfylla kriterierna i BAL

Pågående och avslutade ärenden - BAL

Avslutade ärenden - BAL

Ärende

Förordning

Avsändare/mottagare

Ei beslut Rapport om interimistiska åtgärder för den kortfristiga grossistmarknaden för gas (2014-102284) Pdf, 496.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställande av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas

Swedegas

Engelskt namn är: Balancing for gas (BAL)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL