Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 12:52:11

Handbok för projekt av gemensamt intresse - Ei R 2014:12

Handboken ska kunna användas som stöd till den som är intresserad av att genomföra ett så kallat projekt av gemensamt intresse (PCI-projekt), det vill säga ett stort gränsöverskridande energiinfrastruktur­projekt som kan få särskilt finansiellt stöd.

Observera att det finns senare versioner av PCI-handboken än denna från 2014. Läs mer på sidan energiinfrastrukturprojekt (PCI).