Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:11:51

Elhandelsavtal

Är det första gången du ska teckna elhandelsavtal?

Är du nyinflyttad kan du räkna med att få erbjudande och extrapriser på nya elavtal men var observant på att ditt avtal kan övergå i ett betydligt sämre avtal när den rabatterade perioden löper ut. Jämför därför olika elavtal innan du tecknar ett avtal. Det är viktigt att du gör ett eget val, annars får du ett så kallat anvisat avtal vilket oftast är dyrare.

Läs mer om vad som gäller om du är nyinflyttad hos Konsumenternas energimarknadsbyrå. Länk till annan webbplats.

Har du redan elhandelsvtal men funderar på att byta?

Börja med att kontrollera hur ditt nuvarande avtal ser ut. Det kan vara dyrt att byta elhandelsföretag om du har ett tidsbestämt elavtal (med exempelvis bindningstid) och bryter det i förtid. Är du osäker kan du kontakta din nuvarande elhandlare för att ta reda på vilken typ av avtal du har just nu.

Vilket elavtal ska jag välja?

Börja med att bestämma vilken avtalstyp du vill ha. Vårt råd är att välja en avtalstyp som passar din ekonomi. Har du råd med tillfälliga prisuppgångar kan du välja ett avtal med rörligt pris där du även kan dra nytta av prisnedgångar. Har du små marginaler och vill veta vad elen kostar varje månad ska du välja ett avtal med fast pris.

Du kan också välja ehandelsföretag och elhandelsavtal på fler grunder än bara pris. Alla elhandelsföretag måste ange elens ursprung genom så kallad ursprungsmärkning så att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön.

Mer om de vanligaste elhandelsavtalstyper

Om du har en egen anläggning som producerar el, till exempel solceller eller vindkraftverk och du producerar mer el än vad du själv kan använda, kan du sälja överskottet till ett elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. För att få så bra ersättning som möjligt bör du jämföra vad elhandelsföretagen erbjuder och teckna ett avtal för försäljning.

Mer om mikroproduktion av el

Hur gör jag för att hitta det elhandelsavtal som passar mig bäst?

Du kan få hjälp att välja genom att använda jämförelsesajten Elpriskollen. Elpriskollen är drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) och är Svergies enda oberoende jämförelsajt.

Gå till Elpriskollen för att få hjälp att välja elavtal. Länk till annan webbplats.

Kan jag kolla upp om något elhandelsföretag har fått klagomål?

Innan du väljer kan du kolla om Konsumenternas energimarknadsbyrå har fått in klagomål på företaget. Det kan handla om om vilseledande marknadsföring, felaktig fakturering eller höga brytavgifter vid byte av elhandelsföretag (kallas även elhandlare). Listan uppdateras varje kvartal. De flesta företag har det inte kommit några klagomål på.

Klagomålsinformation hos Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Ei har sett en ökning av antalet klagomål av oschyssta affärsmetoder

Ei har sett en ökning av antalet klagomål vad gäller olika typer av oschyssta affärsmetoder, till exempel elhandelsföretag som tillämpar oskäliga avtalsvillkor eller genomför byte av elhandelsföretag utan konsumentens godkännande. Det handlar om en handfull elhandelsföretag som drar på sig merparten av alla klagomål. I den här rapporten sammanfattar vi vad konsumentkontakterna om elmarknaden handlat om. Rapporten görs ungefär vartannat år.

Ei:s rapport Konsument på elmarknaden, klagomålsstatistik Ei R2023:14

Ei har arbetat med ett uppdrag att ta fram förslag till ändringar i ellagen (1997:857) i syfte att motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden.

Ei:s rapport Oschyssta affärsmetoder Ei R2023:01

Om du har ett tidsbestämt elavtal ska du få information i god tid innan avtalet löper ut

Du som har ett tidsbestämt elavtal har rätt att få information om att avtalet löper ut och att det eventuellt förlängs med ett nytt avtal med ny bindnings- och uppsägningstid. Ditt elhandelsföretag ska informera dig tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Både fasta och rörliga prisavtal kan vara tidsbestämda.

Det är viktigt att elhandelsföretaget sköter detta så att du har möjlighet att hinna kolla upp vilket avtal som passar dig bäst och kanske göra ett annat val. Gå till Elpriskollen för att få hjälp att välja elavtal. Länk till annan webbplats.

Informationen kan komma via mejl eller post, beroende på om du lämnat din mejladress till elhandelsföretaget eller ej. Den ska vara tydlig och får inte enbart hänvisa till exempelvis avtalsvillkor eller till företagets webbplats.

Informationen om att ditt elavtal löper ut och eventuellt förlängs ska innehålla:

  • Vilken uppsägningstid du har, det vill säga när du måste säga upp ditt nuvarande elavtal om du inte vill att det ska gå över i ett nytt avtal.
  • Vilka villkor som gäller för det nya avtalet.

I villkoren för det nya avtalet ska informationen nedan tydligt framgå:

  • Vilken avtalstyp det handlar om, exempelvis om det är ett fast pris-, rörligt pris- eller ett mixavtal. Om avtalet har ett rörligt pris ska det framgå om det är ett timprisavtal, månadsbaserat rörligt avtal eller någon annan typ av avtal. Om det nya elavtalet baseras på ett rörligt pris måste det framgå vad det rörliga priset är baserat på, exempelvis om priset är baserat på elbörsens spotpris, elhandelsföretagets inköpspris eller något annat.
  • Vilket priset är. Priset ska redovisas i öre per kilowattimme (kWh), plus eventuell månads- eller årsavgift. Elhandelsföretaget måste även redovisa vilken period det angivna priset avser. Eftersom ett rörligt elpris inte går att förutse, måste elpriset anges genom någon form av hänvisning till ett tidigare elpris, till exempel föregående månad.
  • Hur lång bindningstiden är eller om avtalet gäller tillsvidare.
  • Hur lång uppsägningstiden är.

Läs mer i ellagen och Ei:s föreskrifter EIFS 2018:1 om vad som gäller vid förlängning av tidsbestämda elavtal.

Här hittar du lagar och regler.

Hur går det till att byta elhandelsföretag?

  1. Kontakta det elhandelsföretag (kallas även elhandlare) som du vill byta till. I de flesta fall räcker det med ett telefonsamtal eller att du tar kontakt via elhandelsföretagets webbplats.
  2. När du tecknat ett nytt elavtal kommer ditt nya elhandelsföretag informera ditt elnätsföretag om bytet.
  3. Elnätsföretaget läser av din elmätare. Sedan skickar elnätsföretaget mätarställningen till det gamla och det nya elhandelsföretaget.
  4. Elnätsföretaget meddelar det elhandelsföretag (kallas även elhandlare) som du hade tidigare att du har bytt elavtal.

Konsumenternas energimarknadsbyrå har information om vad du bör tänka på när du ska välja elavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Besök gärna vårt konsumentforum. Länk till annan webbplats. Här hittar du fler frågor och svar från konsumenter och du kan ställa frågor till oss i forumet.

Förutom i vårt konsumentforum har vi ännu fler frågor och svar här på ei.se.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL