Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:30:13

Oschyssta affärsmetoder Ei R2023:01

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under de senaste åren sett en ökning av tvivelaktiga affärsmetoder bland elhandelsföretag och mellanhänder på elhandelsmarknaden i Sverige. Ei får kontinuerligt in klagomål från konsumenter och mindre företag som känt sig vilseledda av vissa företag under och efter försäljningsprocessen. Ei upplever problematiken med och utvecklingen av affärsmetoderna som mycket allvarliga. Bilden av problemen på elhandelsmarknaden delas av andra myndigheter och organisationer. Ei har fått i uppdrag att ta fram förslag till ändringar i ellagen (1997:857) i syfte att motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden. I denna rapport presenteras ett antal författningsförslag som kommer att utgöra ett ökat skydd för elanvändare mot oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden.