Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:13:50

Konsument på elmarknaden - Klagomålsstatistik 2020–2022 Ei R2023:14

En viktig uppgift för Energimarknadsinspektionen (Ei) är att besvara frågor och hantera klagomål. Ei har sedan 2016 haft kontakt med runt 10 300 konsumenter. Statistik över vad dessa kontakter handlat om används bland annat som underlag för verksamhetsplanering, tillsyn och regelutveckling. Denna rapport sammanfattar vad klagomålen handlat om och har sin tyngdpunkt i elmarknaden. Ei har hittills inte haft konsumentrelaterade klagomål om fjärrkyla och därför ingår inte det i denna rapport. Naturgas- och fjärrvärmemarknaden nämns endast kortfattat eftersom antalet klagomål är för få för att det ska gå att dra några slutsatser om kundernas situation eller utvecklingen över tid. Rapporten fokuserar främst på utvecklingen under 2020–2022, men kommenterar även första halvan av 2023. I rapporten beskrivs även hur Ei arbetat med de problem på elmarknaden som konsumenter hör av sig om.