Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 05:04:01

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet - Ei R 2016:15

På en framtida elmarknad med en högre andel förnybar elproduktion i form av vind- och solkraft ökar också utmaningarna för vårt elsystem. Hushållskunder med eluppvärmning och industrier kan bidra till att lösa några av utmaningarna när de kan vara flexibla i sin elanvändning. Rapporten redovisar Ei:s förslag till åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet. Det finns också en sammanfattande broschyr som du kan ta del av här