Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 23:32:20

Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 - Ei R2017:07

Ei föreslår i rapporten att avkastningen för elnätsföretagen även fortsättningsvis ska bestämmas med Weighted Average Cost of Capital (WACC-metoden). Tidigare har avkastningen i väsentliga delar bestämts med prognoser, men Ei föreslår nu att flera av de ingående parametrarna stäms av med det verkliga utfallet efter tillsynsperioden. Denna metodik innebär att riskerna för över- eller underavkastning minskar för elnätsföretagen. I rapporten presenteras också förslag på differentierade avskrivningstider för elnätsföretagens anläggningar.