Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:33:16

Ny e-tjänst öppnar inom kort – riktar sig till elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag

Inom kort öppnar Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdaterade e-tjänst Neon 3. E-tjänsten vänder sig till elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag och systemet ersätter den tidigare versionen av e-tjänsten (Neon 2).

Planen är att öppna e-tjänsten den 3 april och de första inrapporteringarna i systemet gäller elnätsföretagens, naturgasföretagens och fjärrvärmeföretagens årsrapporter som ska lämnas in till Ei senast den 31 juli. Samma datum ska även fjärrvärmeföretagen lämna in uppgifter om drift- och affärsförhållanden till Ei.

Nytt är bland annat att inrapporteringen numera sker helt digitalt. Företagen behöver inte längre skicka in en fysisk kopia med underskrift till Ei.

Ökad säkerhet

I jämförelse med tidigare system innehåller Neon 3 ett antal förbättringar. Ny inloggningsmetod ska även göra behörighetshanteringen mer säker. Här är några av nyheterna:

  • Ny inloggningsmetod med BankID är på plats och därmed blir behörighet till systemet individuellt istället för på företagsnivå som det varit tidigare. Det innebär ökad säkerhet så att ingen obehörig rapporterar in företagets uppgifter.
  • Företagen kan enkelt kontrollera uppgifterna innan de skickar in dem till Ei, vilket förhoppningsvis kan bidra till färre kompletteringar och frågor.
  • Företagen kan följa sina ärenden under Företagsportalen i E-tjänsteportalen och enkelt se var i processen ärendet är. De kan också se och besvara de frågor som Ei eventuellt har under granskningen och de får en avisering så snart det finns ny information i ärendet.

Kontrollera företagets behörigheter

Eftersom behörighetshanteringen har ändrats är det viktigt att firmatecknare i god tid ser över företagets behörigheter så att de är aktuella. Firmatecknare har också möjlighet att lägga till och ta bort behörigheter samt lägga till kontaktpersoner.

Firmatecknaren behöver även ge behörighet till rapportörer som ska vara kontaktperson för ett eller flera av områdena Ekonomi, Teknik, Tariff.

All information via e-tjänsten – inga startbrev

Ei kommer inte längre att skicka ut några startbrev till företagen via e-post. All information kommuniceras via e-tjänsten, vilket gör att det är viktigt att företagen har sett över sina behörigheter och sina kontaktpersoner så att de kan ta del av viktig information.

Mer om behörigheter och handbok: E-tjänsteportal och behörighet - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Sista dag för inrapportering 31 juli

Senast den 31 juli 2023 ska berörda företag skicka in sina årsrapporter samt uppgifter om drift- och affärsförhållanden till Ei.

Instruktionsfilmer och handbok

Systemet planeras att öppna den 3 april, men redan nu finns en handbok samt instruktionsfilmer som beskriver hur inrapporteringen går till. Har du frågor hittar du kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Bra att känna till

I och med att den nya e-tjänsten nu lanseras har den tidigare e-tjänsten (Neon 2) stängts. Företagen kan ändå komma åt sina tidigare rapporter, eftersom dessa har flyttats över i det nya systemet.

Inför årets inrapportering har det tillkommit några poster som ska rapporteras in för första gången och några poster har fått nya definitioner. Mer om det går att läsa i handboken under kapitlet 3–6.

Kontakt
Neon
Energisystem

Växel 016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter