Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 00:04:20

Ökad säkerhet och förenklad behörighets­hantering till e-tjänster som vänder sig till el-, naturgas- och fjärrvärmeföretagen

Här kan du läsa mer om den nya behörighetshanteringen och om det senaste gällande Energimarknadsinspektionens (Ei:s) e-tjänster.

Behörighet till Ei:s e-tjänster säkerställer att bara behöriga personer kan rapportera in företagets uppgifter till Ei. Därför kommer personligt BankID vara den obligatoriska inloggningen för att använda e-tjänsterna ELIN, KENT, NEON och DINKEL.

Här kan du läsa mer om våra e-tjänster och vad som gäller kring behörighet till våra e-tjänster.

Firmatecknarens ansvar

Firmatecknaren har ansvar för att Ei alltid har korrekta kontaktuppgifter till företaget och till de medarbetare som har behörigheter att rapportera in uppgifter till Ei. Det är också firmatecknares ansvar att se till att behörigheter för personer som inte längre ska rapportera in företagets uppgifter blir borttagna.

Observera att om ni inte använt BankID för att logga in i Ei:s e-tjänster tidigare måste firmatecknaren registrera övriga personer som ska ha behörighet i systemet innan de kan logga in med sitt personliga BankID. Det här berör främst fjärrvärme- och naturgasföretagen som inte har loggat in med personligt BankID för att rapportera in uppgifter till Ei, men i vissa fall gäller det även för elnätsföretagen. Som firmatecknare är det därför bra om du ser över behörigheterna till de personer som ska rapportera in uppgifter på företaget.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter