Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 23:50:16

I april öppnar ny e-tjänst för inrapportering av årsrapporter, tariffrapporter och DoA-rapporter

Nya e-tjänsten NEON 3 vänder sig till el-, naturgas- och fjärrvärmeföretagen.

Nya NEON öppnar i början av april och då loggar du in med det nya säkrare sättet med BankID som Energimarknadsinspektionen (Ei) har berättat om i en tidigare nyhet. Innan du kan logga in måste firmatecknaren ha gett dig behörighet till NEON 3 (nya NEON). Här kan du ta del av nyheten om ökad säkerhet och förenklad behörighetshantering.

NEON 3 är ett helt nytt system (som ersätter tidigare e-tjänsten NEON) med flera förbättringar för företagen. Nedan beskrivs några av förbättringarna.

Förbättringar i NEON 3

  • Ny inloggningsmetod med BankID är på plats och därmed blir behörighet till systemet individuellt istället för på företagsnivå som det varit tidigare. Det innebär ökad säkerhet så att ingen obehörig rapporterar in företagets uppgifter.
  • Företagen kan enkelt kontrollera uppgifterna innan de skickar in dem till Energimarknadsinspektionen (Ei). Det hoppas vi bidrar till att färre kompletteringar kommer att behöva göras och frågor kring detta.
  • Företagen kan följa sina ärenden under Mina sidor i företagsportalen och enkelt se var i processen ärendet är. De kan också se och besvara de frågor som Ei eventuellt har under granskningen och de får en avisering så snart det finns ny information i ärendet.

Innan inloggning med BankID kan ske måste firmatecknaren ha registrerat dig och gett dig behörighet till NEON 3 (nya NEON)

Observera att om ni inte använt BankID för att logga in i Ei:s e-tjänster tidigare måste firmatecknaren registrera övriga personer på företaget som ska ha behörighet i systemet innan de kan logga in med sitt personliga BankID.

Det här berör främst fjärrvärme- och naturgasföretagen som inte har loggat in med personligt BankID för att rapportera in uppgifter till Ei.

Elnätsföretagen har använt BankID tidigare, men däremot måste de personer som ska rapportera in uppgifter också få behörighet till NEON 3 av firmatecknaren.

Kontaktuppgifter
Neon
Energisystem

Växel 016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter