Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:10:39

Elnätsföretag ska lämna uppgifter till Ei om anslutna kraftproduktionsanläggningar senast 6 april

Senast den 6 april ska elnätsföretag skicka information till Energimarknadsinspektionen (Ei) om anslutna kraftproduktionsanläggningar. En begäran om uppgifter skickades ut till berörda företag i mitten av mars.

Enligt ellagen är nätföretagen skyldiga att ansluta elproduktion till elnätet. Vid anslutning gäller alltid reglerna i kommissionens förordning om nätanslutning av generatorer (RfG). All elproduktion över 800 W som ansluts ska uppfylla de tekniska krav för anslutning som anges i RfG.

Syftet med reglerna

Reglerna i RfG syftar till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor samt främja en unionsomfattande elhandel. Reglerna i RfG syftar också till att säkerställa att förmågan hos kraftproduktionsanläggningar utnyttjas på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela unionen.

Reglerna följs upp genom tillsyn

Ei begär nu in uppgifter från ett stort antal elnätsföretag. Tillsynen är en del av den uppföljning av regelverket som sker på EU-nivå. Uppgifterna som Ei begär in skickas till Svenska kraftnät för sammanställning och analys för att sedan lämnas vidare till ENTSO-E Länk till annan webbplats. och EU-myndigheten ACER Länk till annan webbplats..

Vilka företag omfattas av tillsynen?

Reglerna enligt kommissionsförordningen RfG berör alla elnätsföretag, men i den här tillsynen begär Ei inte in uppgifter från de minsta företagen. De företag som ingår i tillsynen har fått en begäran från Ei i mitten av mars. Sista dag för företagen att lämna in uppgifterna till Ei är den 6 april 2023.

Mer information om tillsynen/begäran om uppgifter finns att läsa i tidigare webbnyhet från 28 februari: Ei begär in uppgifter om elnätsföretagens anslutna kraftproduktionsanläggningar

Kontakt
Marcus Tjäder
Analytiker

016-542 91 70

Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter