Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 23:17:00

Föreskrift EIFS 2023:4

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag EIFS 2023:4. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2023-103654 Länk till annan webbplats. som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium.