Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:28:54

Reglering - elnätsverksamhet

Elnätsföretagens intäktsramar reglerar vad elnätsföretagen får ta ut i avgifter av sina kunder. Elnätsavgifterna ska enligt elmarknadsdirektivet vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Intäktsramen regleras i förhand och gäller för fyra år i taget.

Syftet med förhandsregleringen

Syftet med förhandsregleringen är att säkerställa att kunderna får betala ett skäligt pris för elnätstjänsten och ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet, samt trygga den svenska elförsörjningen.

Elnätsföretagens verksamhet ska bedrivas effektivt och till rimliga kostnader

Intäktsramen ska täcka kostnader för att bedriva elnätsverksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt under tillsynsperioden, täcka avskrivningar och ge elnätsföretaget en sådan avkastning på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar.

När intäktsramen bestäms tas hänsyn både till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva elnätsverksamheten och i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Det underlag som krävs för att bestämma intäktsramen ska tillhandahållas av nätföretaget.

Incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar

När intäktsramen bestäms tar Ei hänsyn till kvaliteten i nätverksamheten och till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. En sådan bedömning kan medföra en ökning eller minskning av intäktsramen.

Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen

I rapporten Reglering av el-och gasnätsverksamhet - Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen Ei R2022:01 redogör vi för hur regler och Ei:s metoder som har legat till grund för fastställande av intäktsramar har ändrats och utvecklats sedan förhandsregleringens införande till och med december 2021.

Vi beskriver också vad domstolsprocesserna har handlat om samt vad de resulterat i. Du kan också läsa om hur el- och gasnätsföretagens intäkter och kostnader samt nättariffer har utvecklats.

Ei: s rapport Reglering av el- och gasnätsverksamhet - Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen Ei R2022:01. Pdf, 2.4 MB.

Vi vill tipsa dig om vår projektsida

På projektsidan samlar vi nyheter kopplade till elnätsföretagens och gasnätsföretagens intäktramar. Det kan exempelvis vara nyheter som handlar om inrapportering av uppgifter inför beslut om företagens intäktsramar eller nyheter som handlar om metod- och regelutveckling.

Vill du följa Ei:s arbete inför beslut om elnätsföretagens och gasnätsföretagens intäktsramar kan du enkelt anmäla dig som prenumerant.

Gå till projektsidan - Intäktsramar elnät och gasnät

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL