Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Bild som visar en vägg med tavlor där ena motivet är gaslåga och den andra elnätsledningar.

Intäktsramar elnät och gasnät

Här samlar vi nyheter kopplade till elnätsföretagens och gasnätsföretagens intäktramar. Det kan exempelvis vara nyheter som handlar om inrapportering av uppgifter inför beslut om företagens intäktsramar eller nyheter som handlar om metod- och regelutveckling.

2024-07-20 00:09:40

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

Här kan du följa Energimarknadsinspektionens (Ei) arbete inför beslut om elnätsföretagens och gasnätsföretagens intäktsramar. Intäktsramen reglerar hur stora avgifter ett el- eller gasnätsföretag får ta ut av sina kunder.

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Reglering - elnätsverksamhet

Reglering - gasnätsverksamhet

Är du intresserad av att följa Ei:s arbete?

Prenumerera gärna på den här projektsidan. Då får du mejl när vi lägger upp något nytt.

Gå till sidan hantera prenumeration

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!

Förhandsreglering el

016-16 27 00

Förhandsreglering naturgas

016-16 27 00