Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 12:50:06

Miljöprövning av luftledningar för el som byggs med stöd av nätkoncession för område - Förslag till nya regler Ei R2022:03

Från den 1 augusti 2021 är det möjligt att ansöka om nätkoncession för område för högre spänningsnivåer än vad som tidigare varit möjligt. Syftet med denna nya koncessionsform är att bidra till en snabbare tillståndsprocess för byggande av ledningar.
Det nya regelverket innebär att ledningar som byggs med stöd av denna koncessionsform måste miljöprövas på ett annat sätt än tidigare. I den här rapporten presentererar vi vår analys av regelverket och vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden mot EU.