Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:12:16

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på marknaden - Ei R2012:06

Sedan 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Reformen med en indelning av Sverige i elområden inleddes redan under 2008. Den hade främst som syfte att uppfylla gällande EU-lagstiftning och därmed underlätta den fortsatta integreringen av den europeiska elmarknaden och samtidigt bidra till att genom de prissignaler som etableras styra lokalisering av ny elproduktion och konsumtion samt förstärkningar av stamnätetI denna rapport har Energimarknadsinspektionen (Ei) kartlagt de första fem månaderna efter att Sverige delades in i 4 elområden 2011. Målet har varit att skapa en helhetsbild där alla aktörers konsekvenser blir belysta. Därutöver har en genomgång gjorts av olika förslag som har potential till att förbättra marknaden.