Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:39:44

Energimarknadsinspektionens regelförenklingsarbete - Ei R2008:18

Energimarknadsinspektionen (Ei) inrättades som egen myndighet den 1 januari 2008. Tidigare var Ei en delvis självständig del inom Energimyndigheten. Syftet med delningen av Ei och Energimyndigheten var att tydliggöra rollerna som tillsynsmyndighet respektive främjandemyndighet för omställningen av energisystemet. Här kan du läsa mer om Energimarknadsinspektionens (Ei) arbete med att förenkla regelverket och den administrativa bördan för landets energiföretag.