Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 22:45:28

Personuppgifter - e-tjänster företagens inrapportering

Här informerar vi om hur Energimarknadsinspektionen (Ei) behandlar personuppgifter i samband med företagens inrapportering till Ei, samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i dataskyddsförordningen (GDPR).

Energimarknadsinspektionen (Ei) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.

Hantering av personuppgifter i Ei:s e-tjänster för inrapportering

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Ei är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna och uppgifterna hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Personnummer
  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Postadress (sällan men kan förekomma).

Är det första gången som företaget ska använda Ei:s e-tjänster behöver firmatecknare ansöka om behörighet för sig och sitt företag. Det är firmatecknaren som måste göra den inledande behörighetsansökan genom att skicka in en ifylld blankett till oss.

Behörighet till våra e-tjänster finns för att vi ska kunna verifiera att bara behöriga personer kan rapportera in företagets uppgifter till Ei. När behörighetsansökan godkänts av Ei kan den som har behörighet som firmatecknare på egen hand administrera behörigheter och personuppgifter för fler personer på företaget i Ei:s E-tjänsteportal. För att logga in i E-tjänsteportalen krävs mobilt BankID.

Här hittar du blanketten och mer information om behörighet och användning av företagens digitala e-tjänster.

Ei tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Vi sparar personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge som vi är skyldiga att göra detta. Därefter raderas personuppgifter, om du/företaget inte tidigare valt att själv ta bort uppgifter i e-tjänsterna eller kontaktat oss om borttagning.

Offentlighetsprincipen

Som myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det.

Mer om Ei:s behandling av personuppgifter.

Kontakta oss angående personuppgifter

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud.

Kontakta oss angående personuppgifter

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL