Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-03-02 07:22:04

Textversion av filmen Daniel, avdelningschef tillstånd och prövning - film medarbetare

Här kan du ta del av transkribering av medarbetarfilmen med Daniel, avdelningschef för Tillstånd (tidigare avdelningsnamn Tillstånd och prövning).

Som avdelningschef på "Tillstånd och Prövning" är jag ansvarig för två enheter och runt 25 medarbetare.

Det är rätt häftigt om man tänker på det:

När jag började på Energimarknadsinspektionen
var vi bara runt 40 personer och idag är vi 120.

Vi är fortfarande en ung myndighet och vi har utvecklats enormt under de här åren.
Ingenting har heller satt sig i väggarna,
vilket är väldigt skönt.

Det gör att beslutsgångarna är korta och organisationen platt.
Om du bryr dig om en fråga här så går det att driva den.

Eftersom att jag varit här så länge så har jag hunnit testa på att jobba inom flera olika områden på Ei.

Jag har nog trivts så bra att jag valt att stanna kvar
men förflyttat mig mellan olika avdelningar istället.

Det har nog hela tiden handlat om att hitta nya utmaningar, nya frågor att engagera mig i men under samma paraply.

Det mest spännande med min nuvarande avdelning "Tillstånd och Prövning" är också det svåraste.

Vårt uppdrag är att handlägga nätföretagens ansökningar när de vill bygga nya ledningar.

Vi behöver väga viktiga intressen mot varandra.
Hur påverkas djurlivet? Hur påverkas människorna som finns i närheten där ledningen ska dras fram?

För det är ju ett faktum att vi behöver bygga ut elnätet men hur gör vi det på bästa möjliga sätt
så att minst antal personer berörs och så att också miljön påverkas minimalt?

Jag träffar både elnätsföretagen och de som våra beslut berör. Diskuterar vägen framåt.

Men jag deltar också i stora konferenser och diskuterar
omställningen med stora aktörer inom den globala energiomställningen.

Jag sitter också med i Ei:s ledningsgrupp och
jobbar med de strategiska frågorna.

Ser hur vi kan hitta den bästa vägen framåt för myndigheten.

Jag tycker att vi alltid har jobbat med intressanta frågor men just nu känns det vi gör extra viktigt.

Vi står inför en stor omställning av energisystemet i världen och där har Ei en nyckelroll.

Vi är mitt i debatten. Det är en stor del av lockelsen med att jobba på Ei.

Det vi gör påverkar väldigt många, varje dag.

Och det är den känslan som är så svår att sätta ord på men som får en att fortsätta vilja gå till jobbet varje dag.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL