Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:12:50

Elavtal och leveransvillkor

Här finns stöd till elhandelsföretagen som ska rapportera in uppgifter om elavtal och leveransvillkor till Energimarknadsinspektionen (Ei). Du hittar ingång till e-tjänsten, vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till.

Inrapportering görs senast klockan 24.00 samma dag som förändring.

Uppgifterna kan rapporteras in på två sätt

Antingen fyller du i uppgifterna i e-tjänsten ELIN eller laddar upp uppgifterna med hjälp av XML- eller Excelfil.

Vissa uppgifter som elhandelsföretaget rapporterar in kommer att visas externt på Ei:s sajt Elpriskollen Länk till annan webbplats. där konsumenter och småföretag kan jämföra avtal och priser.

Logga in i e-tjänsten

Stöd till dig som rapporterar

Behörighet att rapportera

För att använda e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med BankID.

Mer om behörighet och åtkomst till våra e-tjänster.

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen från elhandelsföretagen finns i 9 kap. 20 § ellagen (1997:857) och i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2023:2) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare.

Mer information om lagar och regler.

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Mer om personuppgiftsbehandling vid användning av våra e-tjänster.

Jämförpris

Jämförpris är till för att konsumenten på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika elavtal. Enligt Prisinformationslagen (2004:347) och Konsumentverkets föreskrift om prisinformation (KOVFS 2018:1) ska jämförpriset grunda sig på den totala kostnad som konsumenten betalar för sin elkonsumtion.

Här kan du läsa mer om jämförpris

Om ett elhandelsföretag fällts i tillsyn eller finns med på klagomålslistan visas det på Elpriskollen

Om ett elhandelsföretag har fällts i tillsyn gällande någon av ellagens kundnära bestämmelser (även kallad kundskyddande bestämmelser) eller finns med på den klagomålslista som Konsumenternas energimarknadsbyrå publicerar på sin webbplats visas en symbol på jämförelsesajten Elpriskollen.

Gå till Konsumenternas energimarknadsbyrå - Klagomålslista Länk till annan webbplats.

Läs mer om symbolen som visas på Elpriskollen Länk till annan webbplats.

Läs mer om ellagens kundnära bestämmelser

Kontaktuppgifter
Elpriser och leveransvillkor
Slutkundsmarknader

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL