Dessa genomsnitt är baserade på de tusentals avtal som inrapporteras till Energimarknadsinspektionen (Ei). Alla avtal och priser kan hittas på vår prisjämförelsesajt Elpriskollen. Priserna är jämförpriser angivna i öre per kWh, det vill säga alla kostnader för elhandelsavtalet är inkluderade.

Den senaste tiden kan det konstateras att de rörliga priserna och särskilt de fasta priserna har varit på relativt låga nivåer sett över de senaste två åren

Statistik

Statistiken visar ett genomsnitt av elhandelsföretagens inrapporterade priser till Elpriskollen per den 15:e i varje månad. Priserna är jämförpriser angivna i öre per kWh, det vill säga alla kostnader för elhandelsavtalet är inkluderade. Filen "Historiska jämförpriser på elhandelsavtal" sträcker sig från 2018 då energiskatten flyttades från elhandelsfakturan, den filen uppdateras runt den 16:e varje månad. Filen "Historiska jämförpriser på elhandelsavtal 2008-2019" täcker dessa nämnda år.