Läget på elmarknaden

Läget på elmarknaden är en veckovis marknadsrapport.

Varje vecka rapporteras om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.