Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-26 01:24:47

Nyanslutning till elnätet

Om du vill ansluta en fastighet till elnätet har elnätsföretaget rätt att ta ut en anslutningsavgift av dig men avgiften ska vara skälig.

Kontakta en elinstallatör i god tid om du vill göra en ny anslutning till elnätet. För att kunna ansluta fastigheten till elnätet behöver elinstallatören anmäla arbetet till elnätsföretaget.

Så här mycket får det kosta att ansluta sig

Ei har en schablon för vad anslutningar med en säkring på 16 - 25 ampere och ett avstånd på upp till 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät ska kosta. Enligt metoden finns en grundavgift.

För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten.

Tänk på att priserna i tabellen nedan är utan moms. Ei:s schablonmetod uppdateras varje år. De redovisade avgifterna gäller för anslutningar vars offerter skrivits från och med den 1 januari 2023.

Meteravgift för anslutningar längre än 200 meter (år 2023)

Avstånd till närmaste anslutningspunkt
(fågelvägen)

Avgift (belopp exklusive moms)

0–200 meter

35 500 kr

200–600 meter

35 500 kr + 305 kr/meter

600–1 200 meter

157 500 kr + 727 kr/meter

1 200–1 800 meter

593 700 kr + 421 kr/meter

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Har du grannar som också kommer att ansluta sig till elnätet kan avgiften komma att bli lägre än tabellen anger.

Räkneexempel från 1 januari 2023:

En anslutning på 700 meter får som mest kosta 157 500 kronor + 100 x 727 kronor/meter = 230 200 kronor.

Om du anser att du betalar för hög avgift 

Då kan du vända dig till oss på Energimarknadsinspektionen (Ei) för att be oss pröva din avgift. Här kan du läsa mer om prövning av anslutningsavgiften och ladda ner en blankett.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL