Förhandsreglering av gasnätstariffer period 2019-2022 | Ei.se - Energimarknadsinspektionen
Företag ReID Förslag till intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr) Beslutad intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr)
 E.ON Gas Sverige AB REN00598 2 044 320 1 904 001
 Göteborgs Energi Gasnät AB      
 Kraftringen Nät AB      
 Stockholm Gas AB (distribution)      
 Stockholm Gas AB (förgasning)      
 Swedegas AB (lagring) REN00868 144 332 130 845
 Swedegas AB (transmission) REN00898 2 138 794 1 954 428
 Varberg Energi AB      
 Öresundskraft AB