Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:02:37

Gasnätsföretagens intäktsramar 2019-2022

Här finns uppgifter om intäktsramar för gasnätsföretagen.

Om du vill ta del av Ei:s beslut som fastställer ett specifikt gasnätsföretags intäktsram och de dokument som följer vid ett eventuellt överklagande samt yttrande till förvaltningsdomstolar kan du själv komma åt dem i mappen för respektive redovisningsenhet (ReID). Det finns också dokument som är gemensamma bilagor för 2019-2022.

Gå till beslut och bilagor för perioden 2019-2022

Gasnätsföretagens intäktsramar 2019-2022

Företag

ReID

Beslutad intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr)

Omprövad intäktsram efter period

Överklagat


Göteborgs Energi Gasnät AB

REN00606

808 901

JaKraftringen Nät AB

REN00887

164 911

JaGasnätet Stockholm AB (distribution)

REN00954

673 356

JaGasnätet Stockholm AB (förgasning)

REN00955

60 363

JaSwedegas AB (lagring)

REN00868

130 845

JaSwedegas AB (transmission)

REN00898

1 954 428

JaVarberg Energi AB

REN00329

31 488

JaWeum Gas AB, (f.d. E.ON Gas Sverige AB)

REN00598

1 989 917

JaÖresundskraft AB

REN00859

277 464

JaSkicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL