Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 04:42:07

Ursprungsmärkning av el

Elhandelsföretagen ska redovisa elens ursprung för sin totala elförsäljning för att ge kunderna möjlighet att välja elhandelsföretag på fler grunder än bara pris.

Information om elens ursprung och miljöpåverkan

Alla elanvändare i EU har enligt EU-direktivet 2003/54/EG rätt att få information om elens ursprung och om den miljöpåverkan som elproduktionen medför.

Det innebär att elhandelsföretag är skyldiga enligt lag, 9 kap. 28 § ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats. att redovisa företagets totala produktion, det vill säga om företaget har valt att köpa någon specifik el, eller om de bara säljer den nordiska mixen och levererar den vidare. Elhandelsföretaget ska även visa miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

Ei:s föreskrift EIFS 2013:6 anger vad elhandelsföretaget som lägst måste informera kunderna om, alltså minimikravet. Elhandelföretaget kan givetvis välja att informera mera om ursprungsmärkningen än vad Ei:s föreskrift anger.

Elhandelsföretaget ska kunna garantera ursprunget

För att kunna garantera ursprunget på den el elhandelsföretaget sålt köper företaget så kallade ursprungsgarantier (UG). Ursprungsgarantier (UG) är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh).

Det är Energimyndigheten som prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier (UG) och utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier, samt löpande publicerar information om ursprungsgarantier.

En ursprungsgaranti som ska användas för ursprungsmärkning för föregående år måste annulleras aktivt i Energimyndighetens system CESAR Länk till annan webbplats. (system för elcertifikat och ursprungsgarantier) senast 31 mars innevarande år.

Tidsaxel Annullera ursprungsgaranti i tid. Illustrationens information finns också som text på webbsidan.
  • Ursprungsgarantier avseende produktion år X som annulleras innan den 31 mars X+1 ingår i märkningen för år X.
  • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 men annulleras inom 12 månader från produktionsstart ingår i märkningen för år X+1.
  • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 och som förfaller och självannulleras inom ramen för år X+1 räknas in i residualmixen som produktionsstatistik avseende år X+1.

Mer om ursprungsgarantier - Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Ei kontrollerar att elhandelsföretagen följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder

Föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el EIFS 2013:6 Pdf, 41.7 kB.

Ei:s tillsyn

Anmäl till Ei

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL