Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-28 02:46:52

Ursprungsmärkning av el

Ursprungsmärkning

Alla elhandelsföretag är skyldiga enligt lag, 9 kap. 28 § ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats. att redovisa företagets totala produktion, det vill säga om elhandlaren har valt att köpa någon specifik el, eller om de bara säljer den nordiska mixen och levererar den vidare. Mer detaljerade regler finns i Ei:s föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el EIFS 2013:6 Pdf, 41.7 kB..

Elhandelsföretaget ska även visa miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

Bakgrunden till skyldigheterna är EU-direktiv 2003/54/EG vars regler motiveras med att alla elanvändare i EU har rätt att få information om elens ursprung och om den miljöpåverkan som elproduktionen medför. EU-direktivet infördes i den svenska Ellagen 2005.

Ursprungsgarantier (UG)

För att elhandelsföretaget ska kunna garantera ursprunget på den el de sålt köper företaget så kallade ursprungsgarantier (UG).

Ursprungsgarantier (UG) är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh).

Det är Energimyndigheten som godkänner vilka produktionsanläggningar som har rätt att få ursprungsgarantier (UG) och som utfärdar ursprungsgarantierna.

En ursprungsgaranti som ska användas för ursprungsmärkning för föregående år måste annulleras aktivt i Energimyndighetens system CESAR senast 31 mars innevarande år.

Tidsaxel Annullera ursprungsgaranti i tid. Illustrationens information finns också som text på webbsidan.
  • Ursprungsgarantier avseende produktion år X som annulleras innan den 31 mars X+1 ingår i märkningen för år X.
  • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 men annulleras inom 12 månader från produktionsstart ingår i märkningen för år X+1.
  • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 och som förfaller och självannulleras inom ramen för år X+1 räknas in i residualmixen som produktionsstatistik avseende år X+1.

Ei kontrollerar att elhandelsföretagen följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder

Ei:s föreskrift anger vad elhandelsföretaget som lägst måste informera kunderna om, alltså minimikravet.

Elhandelföretaget kan givetvis välja att informera mera om ursprungsmärkningen än vad Ei:s föreskrift anger.

Ei:s föreskrift som anger vad elhandlarna ska visa på sina fakturor

Ei:s rapport om ursprungsmärkning av el Ei R 2011:10 Pdf, 1.3 MB.

Energimyndigheten

Energimyndigheten prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier (UG) och utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier, samt löpande publicerar information om ursprungsgarantier

CESAR - Energimyndighetens system för elcertifikat och ursprungsgarantier Länk till annan webbplats.

Om ursprungsgarantier - Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL