Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Fotografi som visar stadsvy över energianvändande samhälle.

För branschen

Dags att rapportera in uppgifter till oss på Ei? Här har vi samlat alla våra inrapporteringstjänster!

GÅ TILL VÅRA E-TJÄNSTER
Fotografi som visar stadsvy över energianvändande samhälle.

För branschen

Dags att rapportera in uppgifter till oss på Ei? Här har vi samlat alla våra inrapporteringstjänster!

Dags att rapportera in uppgifter till oss på Ei? Här har vi samlat alla våra inrapporteringstjänster!

2023-03-26 01:38:38

Brott mot REMIT
Ei har tillsyn över grossistmarknaderna för energi. Vi granskar bland annat att bestämmelserna i REMIT-förordningen om förbud mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan följs. Tipsa Ei om du misstänker att en aktör bryter mot reglerna.