Dokumenten är normalt allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen.

Du kan också kontakta vår registratur för att få hjälp med handlingar. Hör av dig via E-post till registrator@ei.se eller telefon 016-16 27 07.

Allmänna handlingar och avgifter för kopior

I samband med att Ei tillhandahåller kopior av allmänna handlingar tar vi också ut en avgift. I vissa fall tar vi ut en avgift för utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk format.