Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:35:29

Indikatorer för utvecklingen av smarta elnät Ei R2021:07

Smarta elnät används ofta som ett samlingsbegrepp för att beskriva framtidens elnät och handlar både om ny teknik, nya tjänster och nya förutsättningar för reglering och marknadsdesign. Med smartare tekniska lösningar och affärsmodeller möjliggör smarta elnät att flexibiliteten i elsystemet kan utnyttjas mer och effektivare, både i produktions- och användarledet. I den här rapporten har Energimarknadsinspektionen (Ei) analyserat vilka indikatorer som är lämpliga för att övervaka och utvärdera utvecklingen av smarta elnät i Sverige. Listan består både av helt nya indikatorer, som Ei inte har samlat in tidigare, och av indikatorer som Ei redan idag samlar in.