Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:23:21

Ellagens bestämmelser om ersättning vid inmatning av el - Metod vid prövning av tvister om nätnyttoersättning - Ei PM2020:04

För att skapa förutsägbarhet för marknadens aktörer beskriver vi hur Energimarknadsinspektionen (Ei) tillämpar ellagens bestämmelser om ersättning vid inmatning av el. I den här promemorian kan du läsa om en ny uppdaterad beräkningsmetod (Metod 2020) som kommer att användas när myndigheten prövar tvister om nätnyttoersättning mellan nätägare och produktionsanläggningsägare. Fördelarna med Metod 2020 är att den kan användas i alla nät med befintliga krav på data för näten.