Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:38:19

Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten - Ei PM2019:02

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2018 och 2019 genomfört en tillsyn av leverans­säkerheten i de lokala elnäten. Ei har med utgångspunkt i de uppgifter som elnätsföretagen redovisat till Ei i den årliga avbrottsrapporteringen för 2017 granskat leveranssäkerheten i förhållande till de regler som finns i ellagen och i Ei:s föreskrifter. Nätföretagen har sedan förelagts att redovisa avbrottsorsaker och åtgärdsplaner för de elavbrott som bryter mot de regler som finns om avbrott i elöverföringen. Resultaten från tillsynen presenteras i den här rapporten.