Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:55:48

Kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider - Ei R2009:20

Energimyndigheten fick i uppdrag att i samverkan med Energimarknadsinspektionen, Transportstyrelsen och Vägververket att ta fram ett samlat kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider.