Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 02:45:39

Energimarknadsinspektionens verksamhetsplan 2024 Ei R2024:01

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) verksamhetsplan 2024.